Licznik odwiedzin:
326747

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2020-06-05 12:04:01 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nr 2-2020
2020-06-05 11:58:20 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 4-2020
2020-06-04 11:43:21 Aktualizacja zakresu aktedytacji Nr AC 029, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikaty i uznania
2020-06-03 07:29:59 Dyrekcja i Kierownicy
2020-06-02 12:15:01 Pytania i odpowiedzi potencjalnych wykonawców - pytanie i odpowiedź 2 Przetarg nr 4-2020
2020-06-01 12:07:46 Pytania i odpowiedzi potencjalnych wykonawców - pytanie i odpowiedź 1 Przetarg nr 4-2020
2020-05-29 12:20:58 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Przetarg nr 3-2020
2020-05-28 12:38:23 zamieszczenie przetargu 4-2020 Przetargi
2020-05-28 12:37:08 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 4-2020
2020-05-26 09:03:46 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Przetarg nr 2-2020
2020-05-25 12:43:59 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 2-2020
2020-05-22 08:58:22 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-21 12:44:42 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-20 07:53:13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Wyjaśnienia zmiany treści... Przetarg nr 2-2020
2020-05-14 06:13:45 zamieszczenie przetargu 2-2020 Przetargi
2020-05-14 06:11:56 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 3-2020
2020-05-08 10:48:18 zamieszczenie przetargu 2-2020 Przetargi
2020-05-08 10:45:25 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 2-2020
2020-05-06 10:28:44 Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Dyrekcja i Kierownicy
2020-05-06 10:27:58 Powołanie zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Struktura organizacyjna
2020-05-04 12:13:38 Oferty pracy
2020-05-04 12:12:40 Zakończenie naboru do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: lider obszaru Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa