Licznik odwiedzin:
260025

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2020-07-02 09:27:53 Aktualizacja informacji o posiadanych certyfikatach Certyfikaty i uznania
2020-06-29 14:17:37 Procedura ogólna PO-06: Odwołania, skargi i sprawy sporne - aktualizacja dokumentu Polityka Jakości Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa
2020-06-23 09:50:06 aktualizacja polityki jakości Polityka Jakości Instytutu Spawalnictwa
2020-06-05 13:04:01 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nr 2-2020
2020-06-05 12:58:20 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 4-2020
2020-06-04 12:43:21 Aktualizacja zakresu aktedytacji Nr AC 029, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikaty i uznania
2020-06-03 08:29:59 Dyrekcja i Kierownicy
2020-06-02 13:15:01 Pytania i odpowiedzi potencjalnych wykonawców - pytanie i odpowiedź 2 Przetarg nr 4-2020
2020-06-01 13:07:46 Pytania i odpowiedzi potencjalnych wykonawców - pytanie i odpowiedź 1 Przetarg nr 4-2020
2020-05-29 13:20:58 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Przetarg nr 3-2020
2020-05-28 13:38:23 zamieszczenie przetargu 4-2020 Przetargi
2020-05-28 13:37:08 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 4-2020
2020-05-26 10:03:46 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Przetarg nr 2-2020
2020-05-25 13:43:59 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 2-2020
2020-05-22 09:58:22 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-21 13:44:42 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-20 08:53:13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Wyjaśnienia zmiany treści... Przetarg nr 2-2020
2020-05-14 07:13:45 zamieszczenie przetargu 2-2020 Przetargi
2020-05-14 07:11:56 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 3-2020
2020-05-08 11:48:18 zamieszczenie przetargu 2-2020 Przetargi
2020-05-08 11:45:25 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 2-2020
2020-05-06 11:28:44 Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Dyrekcja i Kierownicy

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa