Licznik odwiedzin:
204254

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2020-09-09 08:31:11 Usunięcie nieaktualnego załącznika: Dane pod./jedn. niezbędne do wypełniania wniosku o finansow. projektu badawczego finansowanego ze środków NCN Dane o podmiocie
2020-09-09 08:15:50 Zaktualizowano dokumenty zaświadczeń o dokonaniu wpisów NIP, REGON, KRS Dane o podmiocie
2020-09-08 11:25:31 Aktualizacja numerów KRS, NIP i REGON Dane o podmiocie
2020-08-13 09:09:59 Struktura organizacyjna
2020-07-03 07:38:16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nr 4-2020
2020-07-02 08:27:53 Aktualizacja informacji o posiadanych certyfikatach Certyfikaty i uznania
2020-06-29 13:17:37 Procedura ogólna PO-06: Odwołania, skargi i sprawy sporne - aktualizacja dokumentu Polityka Jakości Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa
2020-06-23 08:50:06 aktualizacja polityki jakości Polityka Jakości Instytutu Spawalnictwa
2020-06-05 12:04:01 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nr 2-2020
2020-06-05 11:58:20 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 4-2020
2020-06-04 11:43:21 Aktualizacja zakresu aktedytacji Nr AC 029, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikaty i uznania
2020-06-03 07:29:59 Dyrekcja i Kierownicy
2020-06-02 12:15:01 Pytania i odpowiedzi potencjalnych wykonawców - pytanie i odpowiedź 2 Przetarg nr 4-2020
2020-06-01 12:07:46 Pytania i odpowiedzi potencjalnych wykonawców - pytanie i odpowiedź 1 Przetarg nr 4-2020
2020-05-29 12:20:58 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Przetarg nr 3-2020
2020-05-28 12:38:23 zamieszczenie przetargu 4-2020 Przetargi
2020-05-28 12:37:08 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 4-2020
2020-05-26 09:03:46 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Przetarg nr 2-2020
2020-05-25 12:43:59 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 2-2020
2020-05-22 08:58:22 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-21 12:44:42 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-20 07:53:13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Wyjaśnienia zmiany treści... Przetarg nr 2-2020

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa