Licznik odwiedzin:
326737
Licznik wyświelteń podstrony:
2351

Zaproszenie do złożenia oferty na Program Altair Units Licencja wieczysta typu Research w wariancie 35AU


Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na Program Altair Units Licencja wieczysta typu Research w wariancie 35AU

Ofertę  proszę składać mailowo na adres wieslawa.per@is.gliwice.pl  , bądź pisemnie na  adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Spawalnictwa 44-100 Gliwice, ul Bł. Czesława 16-18. Oferty w można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w siedzibie  Instytutu (Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.  – pokój 16) lub przesłać pocztą, w terminie do 10 sierpnia  2021 r. do godziny 11. Liczy się data wpływu oferty do Instytutu.

Specyfikacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Zaproszenie do złożenia oferty na Program Altair Units Licencja wieczysta typu Research w wariancie 35AU
podmiot udostępniający Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
osoba, która wytworzyła informację mgr Wiesława Per - Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Korman - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 12.08.2021
czas udostępnienia informacji 06.08.2021 07:33:42
czas ostatniej aktualizacji 12.08.2021 10:43:57

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa