Licznik odwiedzin:
326747

Ogłoszenia inne - archiwum

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności zmierzających do zamknięcia pełnej dokumentacji księgowo-rachunkowej za rok 2022, oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok

opublikowano: wt. 25 październik 2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności zmierzających do zamknięcia pełnej dokumentacji księgowo-rachunkowej za rok 2022, oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok

opublikowano: pon. 06 wrzesień 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za każdy rok objęty badaniem.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 marca 2019 r.

opublikowano: śr. 08 maj 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. poz.534) oraz zaleceniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za okres od 1 stycznia 2019 r do  31 marca 2019 r.

Prosimy o złożenie oferty nie później niż do 15 maja 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

opublikowano: śr. 06 luty 2019


Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zielnej 11.

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości (gruntu i budynków) wynosi 350 000 zł.

Przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

opublikowano: czw. 03 styczeń 2019

Pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zielnej 11.

Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego

przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

opublikowano: czw. 05 styczeń 2017

przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sławięcicach przy ul. Dąbrowszczaków 11, gm. Kędzierzyn-Koźle

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa