Licznik odwiedzin:
271097
Licznik wyświelteń podstrony:
13577

Wersja wpisu Certyfikaty i uznania z dnia wt., 02/07/2017 - 13:52

System zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009


Instytut Spawalnictwa jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej (numer identyfikacyjny: 1405), działającą w sferze badania i certyfikowania wyrobów, systemów oraz personelu, świadczącą usługi dla potrzeb oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych.

Zakres notyfikacji:
Dyrektywa 2014/68/WE (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_54759) dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do urządzeń ciśnieniowych.
ROZPORZĄDZENIE NR 305/2011 (CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez EWF:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez IIW:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez PCA:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez UDT:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez TDT:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez Bureau Veritas:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez Polski Rejestr Statków:


Świadectwo członkostwa klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Nr 28/95 

 

Komórki Instytutu udostępniające informacje zamieszczone na stronie "Certyfikaty i uznania":

  • Ośrodek Certyfikacji
  • Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego
  • Laboratorium Badawcze Spawalnictwa
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Za treść informacji odpowiadają kierownicy komórek udostępniających informacje.

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa