Licznik odwiedzin:
288443
Licznik wyświelteń podstrony:
2148

Wersja wpisu Przetarg nr 4-2019 z dnia czw., 07/18/2019 - 13:43

Załączniki do pobrania

Nazwa Załącznik 1 - formularz ofertowy
Rozmiar 28 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar 21 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 6 - Wykaz robót wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 7 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Rozmiar 22 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik 9 - Umowa o roboty budowlane
Rozmiar 52 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetarg nr 4-2019
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Sylwia Jackowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 18.07.2019
czas udostępnienia informacji 25.06.2019 12:53:20
czas ostatniej aktualizacji 18.07.2019 13:43:49

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa